уеб дизайн
уеб дизайн

Уебсайтът ви е основа за много маркетингови дейности за промоция на стоки и услуги онлайн и достигане до настоящи и потенциални клиенти.

уеб дизайн
уеб дизайн
уеб дизайн
Статии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статии » Как да организираме конкурс за разработка на уеб сайт

Как да организираме конкурс за разработка на уеб сайт

През последните няколко години се наложи практиката сериозните български компании и организации да обявяват конкурси за разработване на уебсайтовете си. Ако вие сте в маркетинговия отдел на подобна компания и ви предстои тази задача, то целта ви ще бъде да получите адекватни и сравними предложения от най-добрите интерактивни агенции на пазара. Но как да подходите, за да получите предложения, които точно отговарят на вашите потребности?

За да може да се подготви прецизна оферта по отношение на срокове и цена за изпълнение, е необходимо да има точни изисквания за съдържание, структура, функционалности, уеб-базирани бази данни и маркетингови цели. При липса на подобно задание, получените оферти ще се различават толкова много, че конкурсът ще се обезсмисли, а вие ще изгубите време.

Затова е най-добре преди да обявите конкурса за изработването на уебсайта, да се консултирате с професионална интерактивна агенция. Целта на консултантската работа е да се достигне до оптималното конкретно решение за вас и да се разработи подробно задание за изпълнението на проекта. Само по този начин предложенията, които ще получите, ще са сравними помежду си и подходящи за вас, като ще остане да прецените само креативността, творческия и концептуален подход и дизайнерските способности на участниците. Подобна консултантската услуга включва:

OЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ВИ САЙТ (АКО ИМА ТАКЪВ)

Tози анализ цели да проследи как уебсайтът е работил за вас и за корпоративните ви цели, кои са силните и слабите му страни, за да се дадат насоките, в които може да се постигне Повече.

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА САЙТОВЕТЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИ КОНКУРЕНТИ

Aнализът се базира на няколко показателя за оценка, които са съобразени с бизнеса ви и целите на онлайн комуникацията. Тук се разглеждат няколко сайта на основните конкуренти, като се сравняват със вашия сайт (ако има такъв).

АНАЛИЗ НА ВАШИТЕ НАСТОЯЩИ НУЖДИ

Прави се на основа целите на онлайн комуникацията и ресурсите ви да поддържате актуалност на съдържанието. Базира се на средносрочните ви бизнес цели, за да се направи планиране как Интернет да се ползва като канал за комуникация с целевите групи и партньори.

Крайната цел на всички етапи от консултантската работа е да се достигне до задание за вашето оптимално и индивидуално решение. То ще съдържа:

  • Описание на маркетинговите ви цели
  • Насоки за съдържанието и структурата на сайта
  • Изисквания за интерактивността на сайта и необходимите функционалности
  • Критерии за поддръжка

Само при наличие на еднакво задание за конкурса и ясни критерии за оценка, е възможно да има реален резултат от него, като се сравняват оферти за еднакъв тип и обем работа.

Росица Вичева,
Публикувано в "Пари", Брой 172/2005