уеб дизайн
уеб дизайн

Уебсайтът ви е основа за много маркетингови дейности за промоция на стоки и услуги онлайн и достигане до настоящи и потенциални клиенти.

уеб дизайн
уеб дизайн
уеб дизайн
Статии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статии » Партньорски маркетинг / Affiliate Marketing

Партньорски маркетинг / Affiliate Marketing

Интернет Маркетингът има много и различни форми. Един от най-успешно прилаганите и пряко свързан с генериране на посещения на даден уеб сайт е т.нар. „Партньорски маркетинг“ (Affiliate Marketing).

Партньорският маркетинг функционира чрез т.нар. „Партньорска програма“. Партньорската програма се създава от собственици на уеб сайтове, т.нар. Търговци, които предлагат закупуване на продукти и услуги онлайн или желаят да увеличат трафика на своите уеб страници.

Партньорската програма представлява модел за разплащане с потенциални дистрибутори, т.нар. Уеб партньори, които използвайки рекламни носители на Търговеца (банери и/или текстови линкове), препращат посетители на страницата на Търговеца срещу фиксирано в условията на Програмата възнаграждение. Това възнаграждение се формулира по световно известния модел Pay-Per-Action, а именно – заплащане за Клик, Действие или Продажба.

Партньорската програма и нейните условия са публично достояние и следва да се популяризират колкото се може повече, с цел набиране на по-голям брой Уеб партньори. За тази цел по света съществуват т.нар. Партньорски мрежи (Affiliate Networks), които служат като посреднически платформи, обединяващи в едно Търговци и Уеб партньори.

Партньорските мрежи предоставят на двете страни следните предимства:

  • Лесна и уеб-базирана администрация
  • Надеждни статистики в реално време
  • Контрол над транскациите и предотвратяване на злоупотреби
  • Сигурност на разплащанията
  • Популяризиране на Партньорските програми сред голям брой собственици на уеб страници
  • Възможност за измерване ефекта от рекламата

В България също има сайтове от този тип, но все още не са достатъчно разпространени и използвани.